Legális kulturális piacok

1. A téma

A hazai kulturális piacról nincsen átfogó kép, mióta a KSH –ban visszaszorult a kulturális termelés és fogyasztás rendszeres, szisztematikus mérése. Ehelyett különböző szakmai szövetségek publikálnak több-kevesebb rendszerességgel különböző mélységű adatokat. Ennek köszönhetően a hazai kulturális piacokról szóló tudásunk esetleges és töredezett. A feladat a létező információs források számba vétele, a közölt adatok összegyűjtése, rendszerezése, adott esetben nagyobb mélységű információk kérése.

2. A téma relevanciája

A hazai kulturális rendszer jelentős átalakulások kellős közepében van. A kereskedelmi csatornák térhódítása, az ellátórendszer (pl. mozihálózat) ritkulása, az internet hétköznapivá válása mind alapvetően meghatározzák azt, hogy kik, mikor, hol mihez férnek hozzá, és a számukra elérhető kínálatból mit, milyen szempontok szerint választanak. A nézettségi toplisták, könyveladási sikerlisták, a zeneszámok sikeressége nem egymástól független jeleni a hazai piaci átalakulásoknak, viszont tudomásunk szerint ma nem foglalkozik senki ezeknek az adatoknak az egymás mellé rendelésével.

3. A hallgató feladatának meghatározása

Létező információforrások felkutatása, létező információk rendszeres, szisztematikus gyűjtése, új információforrások felkutatása, adatszolgáltatásra bírása.

4. A téma milyen korábban vagy párhuzamosan hallgatott tárgyak ismeretére épít, ezek közül melyik jelent előnyt a munkában

  • Technológia és kultúra,
  • Medializált kommunikáció,
  • Társadalomtudományi Kutatásmódszertan