Múlt-konstrukciók

A téma leírása

A közkeletű vélekedéssel szemben a múlt nem lezárt tények gyűjteménye, hanem folyamatosan keletkezik, sőt folyamatosan konstruáljuk. Hogyan működik, hogyan változik az egyéni és a közösségi emlékezet az egyén és a közösség identitását érintő problémák feldolgozása kapcsán? Az elemzés tárgyául választhatók ismert események, fontos történelmi fordulópontok, mint a holokauszt, 1956 vagy a rendszerváltás, de egy-egy időszak mindennapi életének meghatározó jelenségei, kulturális és életmódmintái is.

A hallgató feladatának meghatározása

A munka a téma közös meghatározásával, a szükséges háttérismeret és a lehetséges források körvonalazásával indul. Elsősorban hazai jelenségek, problémák feldolgozására gondolok, de választható külföldi példa is (ebben az esetben nyelvtudás szükséges). A feldolgozás alapulhat írásos (nyomtatott, internetes) forrásokon, de interjúk vagy fotók, filmfelvételek is fontos részét képezhetik.

1956-tal kapcsolatban például a téma éppúgy lehet a megemlékezések, pl. államfői beszédek, mint a szóbeli visszaemlékezések, naplók vagy emlékművek, emlékhelyek vizsgálata.

Szükséges előzetes ismeretek

Hasznosak a társadalomtudományi alapozó kurzusok (szociológia, pszichológia, társadalomtörténet) során szerzett ismeretek, de a téma ezek nélkül is választható

Témafelelős

Kerékgyártó Béla - kerekgyartob[at]filozofia.bme.hu