Normarendszerek formális elemzése

A deontikus logika alkalmas a normák formális leírására és – részben – elemzésére. A normákat összetevőkre bonthatjuk, és a normák különbségei az összetevőkben található eltéréseken múlnak. A deontikus logikában a normák hat összetevőjét különítik el (típus, autoritás, címzett, tartalom, alkalom, feltétel), amihez még hozzá kell tennünk a normasértéshez rendelt szankció fogalmát is. Társadalmi szempontból ez utóbbi a normatív jelenség legfontosabb összetevője. A szankcionálás jelensége segíthet bennünket a normák osztályozásában is. A normákat ugyanis tipizálhatjuk aszerint is, hogy hanyadrendűek. A normák többsége elsőrendű, mert valamilyen "normál" cselekvésre vonatkozik, de vannak olyan normák is , amelyek a "normál" cselekvésre vonatkozó normákkal kapcsolatos további cselekvésekre vonatkoznak. A normák kibocsátácával, visszavonásával vagy a normasértés szankcionálásával kapcsolatos cselekvésekre irányuló normákat magasabbrendűeknek nevezzük.

Van tehát elemzési apparátus normatív rendszerek elemzésére, ennek ellenére nem nagyon tudunk effajta vizsgálatokról. Jól lehatárolható szabályozási területen meg lehetne kezdeni az il«n vizsgálatokat.