Pihentető környezetek

1. A téma

A természeti és az épített környezet kikapcsolódást segítő sajátosságainak vizsgálata

2. A téma relevanciája

A környezetpszichológiai kutatások - és a hétköznapi tapasztalat - szerint a természeti környezet óriási pihentető (restoratív) kapacitással rendelkezik. Ennek a pszichológiai és kommunikációs aspektusai alaposan feltártak, a mechanizmust – alternatív magyarázatok mentén – jól értjük. Saját kutatásainkban azonban arra is vannak adatok, hogy a pihentető jelleg nem kizárólag a természeti tájak sajátja, bizonyos épített helyszínek (pláza, színház épületek, stb.) is rendelkezhetnek ilyen tulajdonságokkal. A témában kutakodva meg lehet vizsgálni természeti és/vagy épített helyek pszichológiai feltöltő kapacitását.

3. A hallgató feladatának meghatározása

  • A feladatot végzők száma: a dolgozatot egy vagy két fő írhatja. Páros munka esetén a társszerzők feladatát is definiáljuk (összehasonlító vagy egymásra épülő elemzést végeznek, stb.)
  • A munka várható lépései:
    • Ismerkedés a témával
    • A konkrét vizsgálati téma pontosítása, egyértelmű megfogalmazása, a vizsgálati kérdések megfogalmazása
    • További célzott szakirodalom feldolgozás (részben önálló keresés)
  • Empirikus vizsgálat (nem kötelező), illetve a szakirodalomban olvasottak összerendezése
  • A munka tartalmi és formai véglegesítése, kiegészítése továbbviteli lehetőségekkel, kitekintéssel

4. Előzetes elvárások

Angol nyelvű szakszövegolvasás (elsősorban környezetpszichológiai szakirodalom).