A Second Life vagy az iWiW elemzése

1. A téma

A Second Life vagy az iWiW elemzése

2. A téma relevanciája

Milyen szempontokból tekinthető (tekinthető-e) a Second Life vagy az iWiW új típusú kommunikációs színtérnek? Mik ennek a színtérnek a speciális jellemzői? Milyen lehetőségeket nyújt individuális és kollektív ágensek számára, milyen felkészültségekre van az ágenseknek szükségük ahhoz, hogy ezekkel a lehetőségekkel éljenek?

3. A hallgató feladatának meghatározása

A feladatot egyénileg és (2-3 fős) csoportban is teljesíteni lehet.

  • Szakirodalmi tájékozódás, adatgyűjtés
  • A dolgozat koncepciójának, gondolatmenetének kidolgozása
  • A dolgozat elkészítése

4. Előzetes elvárások

A Second Life vagy az iWiW ismerete. Több kurzus (a téma szempontjából releváns) szakirodalma is felhasználható: Szociológia, Társadalomtörténet, Pszichológia, Filozófia, Logika, Szemiotika, Tudományos írásmű, Kommunikáció- és médiatörténet, Közvetlen emberi kommunikáció, Hálózati kommunikáció, Kommunikáció és etika, Kommunikációelméletek, Vizuális kommunikáció, Medializált kommunikáció, Kultúraközi kommunikáció, Kommunikációs zavarok, Társadalmi kommunikáció, Kép, Tárgy, Tér.