Többnyelvű szótár

Kiválasztott jelentésterületen, rögzített terjedelemben többnyelvű, strukturált szótár felépítése, a fogalmak és az azokat több nyelven leíró szavak, kifejezések összegyűjtése, a köztük levő relációk megadása, a fogalmak struktúrába szervezése.

Példaként szolgáló területek:

  • hangszerszótár
  • érzelemszótár