Történetek a vihar kapujában

1. A téma

„Történetek” a vihar kapujában

2. A téma relevanciája

Hogyan lehet egy eseményről olyan történeteket mesélni, hogy adott esetben a történetek egészen eltérő következtetésekre vezetnek? Úgy hogy nem feltétlenül ámítás van a dologban, hogy nem feltétlenül fedezhető fel logikai ellentmondás némelyik történetben. És az is lehet, hogy a legkevésbé hihető adja a teljesebb vagy érdekfeszítőbb értelmezést. A feladat számos módon közelíthető meg, a konkrét esettanulmány kiválasztása is a szerző kiváltsága, mindez attól függ ki mit akar érteni a „történet” kifejezésen. Én szívesen értenék egyfajta „értelmezést”, amelynek az a célja, hogy úgy fűzzön fel időrendi sorrendbe egymástól különálló eseményeket, hogy az érthetővé tegye például az ok-okozati, az érzékszervek számára láthatatlan összefüggéseket. Ekkor válik kommunikálhatóvá a világ. Akár mítoszok, akár jogi, akár tudományos, akár csak a hétköznapok színterein.

A témakiírás sokféle és tág értelmezési lehetőséget enged meg, ezért szükséges az első konzultáció alkalmával a dolgozat koncepciójának szűkítése, konkretizálása, az értelmezés körvonalazása, kézzel foghatóvá tétele. Ez feltétele a témaválasztás elfogadásának, ha ez a konzultációs megbeszélés elmarad, a kurzus nem teljesíthető.

 3. A hallgató feladatának meghatározása

A feladatot végzők száma: egyedül vagy ketten lehet a dolgozatot megírni, utóbbi esetben ez megbeszélendő (például ha a szerzők nagyon különböző megközelítésmódok ötvözésével próbálkoznak)

A munka várható lépései:

  • A kérdések megfogalmazása, téma körülírása
  • A kérdések és a lehetséges válaszok értékelése
  • Szakirodalmi anyaggyűjtés
  • Az összegyűjtött szövegek csoportosítása, a fókuszok kijelölése, a szövegek ezekhez rendelése
  • A kérdések megfogalmazása e fókuszok alapján
  • A fejezetek megtervezése a fentiek alapján
  • Kidolgozás
  • Következtetések és a szöveg elhelyezése egy tágabb kontextusban, további lehetséges kérdésfelvetések

4. Előzetes elvárások

A feladat megközelítésétől függően több korábban teljesített tárgy szakirodalma is felhasználható.