Tudomány és áltudomány vitája a magyar médiában

1. A téma

Tudomány és áltudomány vitája a magyar médiában

2. A téma relevanciája

Amíg az áltudományok kérdése és az ellenük vívott harc viszonylag gyakran előtérbe kerül a magyar médiában (tévécsatornákon és tudományos ismeretterjesztő folyóiratokban egyaránt), a vitára inkább jellemező az ellenfél démonizálása és a sommás indulat, mint a korrekt érvelés. Miközben a tudomány és áltudomány kérdése közvetlenül érinti mindennapi döntéseinket (melyik gyógyító eljáráshoz fordulunk, minden esetben bízunk-e az intézményesült tudomány válaszaiban, stb), viszonylag kevés hazai vizsgálat folyt eddig arra nézve, milyen eszközökkel igyekszik egyik vagy másik fél meggyőzni minket, laikus döntéshozókat.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A hallgató feladata a téma megtalálása, a szükséges másodlagos irodalom megismerése, majd a közösen egyeztetett szempontok alapján a téma feldolgozása. A feladat elvégzése során a hallgató a megszerzett szakirodalmi ismeretei és a korábbi tanulmányai fényében elemzi, mennyire sikerül a feleknek egy adott vitában tárgyilagosan, a jelentős érvelési hibákat elkerülve érvelnie, vagy hogy mennyire sikerül meggyőző üzenetet átadnia a laikus hallgatóságnak.

 Néhány a lehetséges példa:

 • A szkeptikus társaság tevékenysége,
 • A szkeptikus sarok a Természet világába
 • Ismert emberek (pl. Vágó István) áltudomány ellenes megnyilatkozásai
 • Az „áltudomány” reakciója
 • Az áltudomány elleni küzdelem jelentősége a hazai tudományos ismeretterjesztésben
 • A téma lehet idegen nyelvű is – pl. Wikipedia oldalak „discussion” részei nagy vitát kiváltó kérdésekben

A feldolgozás lehetséges módjai:

 • Egy adott cikk, cikksorozat vagy vita szövegelemzése
 • Interjú tudományos újságírókkal, ezek elemzése

 A projektfeladat során:

 • fontos a folyamatos munka
 • első lépés a kutatási téma megtalálása
 • ezt követi az előzetes irodalom megismerése
 • a várható munkaterhelés becslése és a kérdés szűkítése
 • a feldolgozás lehetséges módszereinek megismerése és választás ezek közül
 • egy első változat készítése (akár több lépcsőben)a kritikák alapján a végleges változat elkészítése
 • felkészülés a nyilvános szereplésre

4. A téma milyen korábban vagy párhuzamosan hallgatott tárgyak ismeretére épít, ezek közül melyik jelent előnyt a munkában (szakirodalom, kurzus, készségek, nyelvtudás, programozás ismeret, zenei ismeret stb.

Logika, és egyben előkészít a várhatóan induló kommunikációs elemzés szakirányra. Előny az idegen nyelven olvasás, a tartalomelemzési gyakorlat, a kérdőíves gyakorlat, a jó érveléstechnikai készség.