Városi terek a fejben – eligazodást segítő és gátló térkommunikáció

1. A téma

A városi terek mentális leképeződése arculatuk, kommunikációs jellegzetességeik függvényében

2. A téma relevanciája:

Lynch klasszikus kutatásai szerint a város mentális képe (image of the city) meghatározó egyrészt a városi terekben való eligazodásban, másrészt a városlakók közös kommunikációs alapját jelenti. Izgalmas feladat feltárni a nagy- és kisvárosi terek eltéréseit, az eligazodási mechanizmusokat és a fejekben levő mentális térképeket. Miért nehéz eligazodni a teljesen szabályos terekben? Hogyan „sétáltat meg” a pláza? Tényleg rosszabbul tájékozódnak a nők? A tágan körvonalazott téma számos lehetőséget kínál egyéni kérdésfeltevésre és értelmezésre is. A konzultációkon ezeket lehatároljuk, vizsgálhatóvá tesszük, a témát pontosítjuk, és utána indul el a célzott munka.

3. A hallgató feladatának meghatározása:

  • A feladatot végzők száma: a dolgozatot egy vagy két fő írhatja. Páros munka esetén a társszerzők feladatát is definiáljuk (összehasonlító vagy egymásra épülő elemzést végeznek, stb.)
  • A munka várható lépései:
    • Ismerkedés a témával (Lynch klasszikus könyve, a „The image of the city” ismerete kötelező!)
    • A konkrét vizsgálati téma pontosítása, egyértelmű definiálása, a vizsgálati kérdések megfogalmazása
    • További célzott szakirodalom feldolgozás (részben önálló keresés)
  • Esetleges empirikus vizsgálat (nem kötelező), illetve a szakirodalomban olvasottak összerendezése
  • A munka tartalmi és formai véglegesítése, kiegészítése továbbviteli lehetőségekkel, kitekintéssel

4. Előzetes elvárások

Angol nyelvű szakszövegolvasás (elsősorban környezetpszichológiai szakirodalom).