Specializációk bemutatása BA

Rövid szakleírás

A kommunikációs módok és eszközök változása és az üzleti élet átrendeződése újfajta kommunikációs szakembereket kívánnak. Olyan üzleti és gyakorlati érzékű szakemberekre van szükség, akik a kommunikáció elméleti és gyakorlati oldalát éppúgy magas szinten elsajátították, mint a szükséges pszichológiai, társadalmi és technikai ismereteket.

 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képzésének specialitása, hogy ezek egységes szemléletű alkalmazására tanít meg. A képzésen három specializáció fut: tartalomfejlesztés és médiapiac, nemzetközi és üzleti kommunikáció, valamint vizuális kommunikáció. Fontos szerepet kapnak az egyéni és a csoportos projektfeladatok, az információk elemzésére és feldolgozására, a felmerülő problémák megoldására fókuszálás. Az angolt magas szinten beszélők angol nyelven végezhető kurzusokat is választhatnak. 

A BME adta technológiai és üzleti környezet hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megtanuljanak más területekről érkezőkkel is együttműködni, velük csapatban, sikerorientáltan dolgozni, ami nagyban ilyen környezetben való elhelyezkedést is.

 

Tartalomfejlesztés és médiapiac specializáció 

Az Tartalomfejlesztés és médiapiac specializáció célja a médiaszíntereken, különösen az internetmédiában jártas szakemberek képzése, akik készségszinten képesek különféle médiumok tartalomigényeinek előállítására. A specializáció kifejezetten gyakorlati jellegű, sok írásos feladattal. A specalizációs munka során előállított tartalmakból munkaerőpiaci helyzetben is jól értelmezhető személyes portfóliót állítunk össze. A végzett diplomás képes a médiaelőállító iparban szakmailag színvonalas munkát ellátni. 

Kötelező specializációs tárgyak 

 • Médiaszínterek
 • Tartalomfejlesztés: hírtől az oknyomozó riportig
 • Tartalomfejlesztés: kulturális újságírás
 • Szakdolgozat 1.
 • Szakdolgozat 2. 

Kötelezően választható specializációs tárgyak 

 • Társadalmi konfliktus és újságírás
 • Nemzetközi kapcsolatok
 • Nemzetközi kommunikáció
 • Vizuális jelenségek elemzése
 • Fotográfia: a technológiától a művészetig

 

Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció 

A Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció a kommunikáció- és médiatudomány területén olyan szakembereket képez, akik hazai és nemzetközi – kormányzati és nem-kormányzati (civil, NGO) – szervezeteknél, multinacionális cégeknél alkalmasak nemzetközi, üzleti kommunikációs referensként kommunikációs folyamatok feladatok tervezési, szervezési munkafolyamataiban való részvételre, hatékony és szakmailag színvonalas munkára nemzetközi színtéren is. Az órák egy részének oktatási nyelve angol, ezért a specializációválasztás feltétele középszintű, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvtudás vagy az English for Economics and Social Sciences tárgy előzetes teljesítése.

Kötelező specializációs tárgyak 

 • Nemzetközi kapcsolatok (International Relations)
 • Üzleti és szervezeti kommunikáció
 • Nemzetközi kommunikáció (International Communication)
 • Szakdolgozat 1.
 • Szakdolgozat 2. 

Kötelezően választható specializációs tárgyak 

 • Összehasonlító országtanulmányok (Comparative Country Studies)
 • Írásgyakorlat: hírtől az oknyomozó riportig
 • Társadalmi konfliktus és újságírás
 • Vizuális kommunikációs projektek
 • Vizuális kommunikáció az üzleti életben

 

Vizuális kommunikáció specializáció 

A Vizuális kommunikáció specializáció olyan szakembereket képez, akik alkalmasak a vizuális kommunikáció komplex folyamatainak elemzésére, és az alkotó tervezésben, alakításban való részvételre. A média és a kreatív iparágak területén alkalmasak szakértői, elemzői, tanácsadói, kreatív munkatársi feladatok ellátására, gazdasági társaságok, társadalmi és közigazgatási szervezetek vizuális kommunikációs feladatainak, tevékenységeinek tervezésében, szervezésében szakmailag színvonalasan részt venni. Az ehhez szükséges felkészültség magában foglalja a vizuális kommunikációs jelenségek funkcióinak felismerését, működésük megértését, valamint a vizuális kommunikáció módszereinek és eszközeinek hatékony alkalmazását. 

Kötelező specializációs tárgyak 

 • Vizuális jelenségek elemzése
 • Fotográfia: a technológiától a művészetig
 • Vizuális kommunikációs projektek
 • Szakdolgozat 1.
 • Szakdolgozat 2. 

Kötelezően választható specializációs tárgyak 

 • Vizuális kommunikáció az üzleti életben
 • Üzleti és szervezeti kommunikáció
 • Összehasonlító országtanulmányok
 • Médiaszínterek Írásgyakorlat: kulturális újságírás