Specializációk bemutatása MA

Rövid szakleírás 

Olyan szakembereket képezünk, akik ismerik a modern társadalmunkat működtető bonyolult kommunikációs rendszereket, a kommunikáció és a média fontosabb intézményeit és eszközeit, sikeres kommunikációt tudnak tervezni és folytatni. 

A kommunikációs szakember feladata, hogy hatást érjen el, értse is ennek mechanizmusait. Ezekben csak az lehet sikeres, aki tudja elemezni a kommunikációs jelenségeket, ismeri a legújabb kommunikációs eszközöket, és tudja alkalmazni is őket. Képes kommunikációs projektek tervezésére és megvalósítására, maga is jó kommunikáció készségekkel rendelkezik, jól ír, hatásosan beszél és meggyőzően prezentál. 

A képzés hangsúlyos részei specializációkként is megjelennek: kommunikációtervezés, digitális media, valamint kulturális terek. A BME egyetemi környezete ehhez hozzáteszik az üzleti és technológiai környezetben való eligazodást, az ilyen hátterű kommunikációs programok futtatására való felkészítést.

 

Kommunikációtervezés specializáció 

A specializáció olyan szakembereket képez, akik ismerik az üzleti életben alkalmazott marketing, PR, válság- és szervezeti kommunikáció elveit, gyakorlatát, valamint az területeken alkalmazott hatékony eszközöket, módszereket. A specializációt végzett szakember képes kiemelt jelentőségű egyedi kommunikációs események és átfogó kommunikációs folyamatok, kampányok tervezésére és megvalósítására. A specializáción végzettek többek között kommunikációs tanácsadói, kommunikációs stratégiai tervezői, szervezeti külső, belső kommunikációjáért felelősi, szóvivői, felsővezetői asszisztensi és irodavezetői, sajtóiroda vezetői, politikai elemzői és szövegírói, valamint marketingkommunikációs munkakörökben helyezkednek el. 

Kötelező specializációs tantárgyak 

 • Üzleti kommunikáció 
 • Tárgyalási stratégiák 
 • Kampánytervezés 
 • Diplomamunka 1. 
 • Diplomamunka 2. 

Kötelezően választható specializációs tantárgyak 

 • Problémamegoldás, döntés szervezetekben 
 • Digitális és online tartalomfejlesztés 
 • Internet policy és digitális médiagazdaságtan 
 • A jelentéstermelés intézményei 
 • Csoportdinamika 

A specializáció záróvizsga tantárgyai

 • Üzleti kommunikáció
 • Nyilvános kommunikáció

 

Digitális média specializáció 

A specializáció olyan kommunikációs szakembereket képez, akik otthonosan mozognak a digitális és online tartalomelőállítás, -tervezés és stratégia gyakorlatában, és ismerik a digitális világ, internet és közösségi média gazdaságtanának, üzletének, technológiájának és közpolitikájának a részleteit. A specializáción végzettek többek között közösségi médiamenedzser, tartalommarketinges, digitális stratégiatervező, online újságíró, tartalomfejlesztő, digitális stratégiatervező, tanácsadó, tartalomfejlesztő, termékfejlesztő munkakörökben helyezkedhetnek el.

Kötelező specializációs tantárgyak 

 • Digitális és online tartalomfejlesztés 
 • Internet policy és digitális médiagazdaságtan 
 • Digitális és online vizuális kommunikáció 
 • Diplomamunka 1. 
 • Diplomamunka 2. 

Kötelezően választható specializációs tantárgyak 

 • Digitális zeneipar 
 • Kampánytervezés 
 • Tárgyalási stratégiák Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok 
 • A jelentéstermelés intézményei 

A specializáció záróvizsga tantárgyai

 • Digitális és online tartalomfejlesztés
 • Internet policy és digitális médiagazdaságtan

 

Kulturális terek specializáció 

A specializáció célja a kulturális és kreatív iparágakon – mint például a zeneipar, filmipar, divat, könyvkiadás – belül zajló folyamatok, valamint a jelentéshordozó kulturális tantárgyak, a kulturálisan behálózott terek és az azokat használó emberek közti kölcsönhatások sajátosságainak megismertetése. A képzés során tanult ismeretek használhatják azok, akik a kreatív iparágakon belül helyezkednek el például kulturális menedzserként, azok, akik a nemzeti kánon fenntartása szempontjából fontos kulturális közgyűjtemények vagy társadalmi szervezetek, kulturális intézmények, kis és közepes vállalatok közösségi média menedzserei lesznek, azok, akik várostervezési, városfejlesztési folyamatokban vesznek részt, vagy intézményen belüli fejlesztésekben képviselik a társas ökológia szempontjait, vagy azok, akik a startup-vállalatok kommunikációs feladatait intézik. 

Kötelező specializációs tantárgyak 

 • A jelentéstermelés intézményei 
 • Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok 
 • Kommunikáció városi térben 
 • Diplomamunka 1. 
 • Diplomamunka 2. 

Kötelezően választható specializációs tantárgyak 

 • Csoportdinamika 
 • Digitális zeneipar 
 • Internet policy és digitális médiagazdaságtan 
 • Problémamegoldás, döntés szervezetekben 
 • Kampánytervezés

A specializáció záróvizsga tantárgyai

 • A jelentéstermelés intézményei
 • Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok