Print
Társadalmi tabuk és kommunikáció

 

Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Economic and Social Sciences
Department of Sociology and Communication

 

 

 

COURSE SYLLABUS

0

 

I. Description

 

Social Taboos and Communication

Társadalmi tabuk és kommunikáció

 

Neptun code Academic year C/E Assessment Contact hours (th/pr) Credit Language Semester
BMEGT43V201 2018/19ECintra-term grading 2/03HungarianFall

 

Instructor

Rajkó Andrea, egyetemi adjunktus
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Depart. of Sociology and Communication

 

Entry requirements
-

Mandatory/recommended preliminary courses
-

Description

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat különböző tabukon - vagy tabuknak vélt jelenségeken - keresztül olyan kommunikációs tematikákba és színterekbe, amelyek ugyan aktívan jelen vannak a mindennapi diskurzusban (kisebbség, politika, szubkultúrák, hatalom, szexualitás, gyász stb.), de az ezekkel kapcsolatos társadalmi normák és kommunikációs stratégiák meglehetősen divergensek, sokszor feszültséget teremtenek, például nem beszélhetünk róluk, nem nézhetjük, nem hallhatjuk. Ha ezekről a témákról nyilvános diskurzusokat/együtt-gondolkodást kezdeményezünk – akár intézményi kurzus keretében -, akkor a hallgatók megtapasztalhatják a kommunikáció értő elemzésének hasznosságát, valamint pozitív következményeit olyan jelenségekkel kapcsolatban, amelyekre egyéni tabudiskurzus metódusokat alakítanak ki, így nem, vagy nagyon körülményesen indíthatnak párbeszédet. Az órákon a különböző típusú társadalmi/kommunikációs aktusokat (például szokások, félreértések, szankcióktól való félelem, feltételezések, pletykák, emberi játszmák), mint közléseket vizsgáljuk, és megfigyeljük, hogy azok a jelentésrétegek, amelyek az analízis során előbukkannak – test, betegség, kapcsolati tabuk, devianciák stb. -  a mindennapi világunk megértését hogyan befolyásolhatják.

 

Topics

Tuesday
16:15-17:45
Weekly Topics
2019.02.05

A tabu jelenléte a társadalomban

A kurzus teljesítésével kapcsolatos feltételek/információk ismertetése

2019.02.12

Tabutipológiák/Milyen tabukat ismerünk?

2019.02.19

Társadalmi problémák kommunikációs aspektusai

2019.02.26

Megdöntött és visszavágyott tabuk

2019.03.05

Tabu és interkulturalitás

2019.03.12

ZH. 1. A dolgozat az első hat (1–5.) órán elhangzottakat kéri számon teszt formájában. A felkészülést az órai jegyzetek valamint az órák után kiadott diasorok és a szakirodalom segítik.

2019.03.19
School Holiday

TAVASZI SZÜNET

2019.03.26

Tabu a képzőművészetben – vizuális tabuk

2019.04.02

A test tabuja I. – Szexualitás

2019.04.09

A test tabuja II. - Születés, halál, erőszak

2019.04.16

Kisebbségek, politika, vallás

2019.04.23

Tabusértés – Tabudöntés

2019.04.30

A tabuval/tabutémákkal kapcsolatos kommunikációs aspektusok, lehetőségek áttekintése

2019.05.07

ZH. 2. A dolgozat a második hat (8–13.) órán elhangzottakat kéri számon teszt formájában. A felkészülést az órai jegyzetek valamint az órák után kiadott diasorok és a szakirodalom segítik.

2019.05.14

PÓT ZH.

 

Readings

   A kurzus tananyaga elsősorban az előadáson elhangzottak, amelyekről a hallgatók összefoglaló ppt-t kapnak

    

   Jegyzet, tankönyv, felhasználható szakirodalom:

    

   • Angelusz R. [2000]: A láthatatlanság görbe tükrei. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 2009/4. pp. 7–24.
   • Berger, P. L. – Luckmann, Th. [1998]: A valóság társadalmi felépítése. Tomka M. Jószöveg Műhely, Budapest.
   • Borgos A. – Kender A. – Csabai M. – Erős F. – Szili K. [2002]: Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testről. Pszichológia, 22. p. 407–436.
   • Foucault, M. [1999]: A szexualitás története I. – A tudás akarása. Ádám P. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest.
   • Freud, S. [1990]: Totem és tabu. Ford. Pártos Z. Göncöl Kiadó, Budapest.
   • Hárdi I. [2006]: Az agresszió képi kifejezése. Magyar Tudomány, 1. Az űrlap teteje 12.
   • Kapitány Á. – Kapitány G. [2013]: Látható és láthatatlan világok. Typotex, Budapest
   • Rajkó A. [2015]: A normasértő öltözködés szuggesztív kommunikációs hatása. In: Dúll Andrea-Varga Kata (szerk.): Szuggesztív környezeti kommunikáció. L'Harmattan, Budapest. –pp. 212-229
   • Szvetelszky Zs. [2017]: Rejtett szervezetek. A munkahelyi titok dinamikája. Typotex, Budapest
   • Takács J. [2011]: Homofóbia Magyarországon. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

    

    

   

  Teaching method

  theory

   

   

  Requirements

   

   

  Re-sit possibilities

  A sikertelen zárthelyi pótlására lehetőséget biztosítunk a 15. héten az előadás helyszínén és időpontjában. A kettőből egy zárthelyi pótolható. Egy zárthelyi javító jellegű újraírására is lehetőség nyílik, a pót zárthelyi dolgozat eredménye a korábbit minden esetben felülírja.

   

  Consultation

  E.711 kedd 08:00-10:00

   

  Course requirements

  • mindkét zh megírása, továbbá
  • a félévközi és a félév végi zh-k pontszámainak egyenkénti legalább elégséges szintű abszolválása (a szerezhető pontok 50%.) Ennek hiányában a „Elégtelen" bejegyzés kerül a Neptunba. A zárthelyik egyforma, 50–50%-os súllyal kerülnek beszámításra a félévközi jegy megállapításakor.

   

  Evaluation criteria

  A zárthelyi dolgozatok az olvasott szövegek és az előadáson elhangzottak megértését mérik fel.

   

  Evaluation

  95-100%Excellent [A]
  90-94%Very Good [B]
  80-89%Good [C]
  60-79%Satisfactory [D]
  50-59%Pass [E]
  0-49%Fail [F]

   

   

  Student work required for the completion of the course

  Contact hour30%
  Preparation for classes10%
  Preparation for test20%
  Learning written material20%
  Preparation for exam20%
  Sum100%

   

  Course supervisor

  név beosztás tanszék
  Rajkó Andreaegyetemi adjunktus BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Korábbi adatlapok