Print
Nemzetközi kapcsolatok

 

Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Economic and Social Sciences
Department of Sociology and Communication

 

 

 

COURSE SYLLABUS

Communication and Media Science BA

 

I. Description

 

International Relations

Nemzetközi kapcsolatok

 

Neptun code Academic year C/E Assessment Contact hours (th/pr) Credit Language Semester
BMEGT43A230-BMEGT43A23 2018/19Cexam2/25EnglishFall

 

Instructor

Annamária Orbán, associate professor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Depart. of Sociology and Communication

 

Entry requirements
-

Mandatory/recommended preliminary courses
English for Economic and Social Sciences (vagy középfokú angol nyelvvizsga)

Description

The course has two parts: theory and practice. The aim of the course is to introduce students into the theoretical background of international politics and international political economy, to show them those powerful economic, political, social and cultural forces that have shaped the world until recent times. A particular attention will be paid to such topics, as chaos or order; war or peace; peacemaking and diplomacy; politics and nation state; the interrelation of politics, economics and society, capitalism models and the future of capitalism/market economy; development of the present world order and international institutions, like the UN, the Bretton Woods institutions and NATO; globalization and its dimensions; regionalism and regional integrations; development and future challenges of the EU; civil society and NGOs; cultural and sport diplomacy.

 

Topics

Thursday
08:15-11:45
Weekly Topics
2019.02.07

Week 1: Introduction. (7 February 2019)

2019.02.14

Week 2:  Basic concepts: politics, state, nation, democracy, international relations and order. (14 February 2019)

2019.02.21

Week 3: 

Theories of international politics and international political economy (21 February 2019)

 

2019.02.28

Week 4: 

War and peace. (28 February 2019)

2019.03.07

Week 5:

Diplomacy, mediating and peacemaking (7 March 2019)

2019.03.14

Week 6: 

International cooperation. The development of international organizations UN and NATO (14 March 2019)

 

2019.03.21
School Holiday

Week 7: Easter Holiday (21 March 2019)

2019.03.28

Week 8: Midterm (ZH1) (28 March 2019)

2019.04.04

Week 9: Globalization and its dimensions: explaining and debating. (4 April 2019)

2019.04.11

Week 10: 

Regional integrations and the EU. History, development, institutions, future challenges. (11 April 2019)

 

2019.04.18

Week 11: 

Civil movements, civil society, global civil society (18 April 2019)

 

2019.04.25
School Holiday

Week 12: No class (GTK Sport Day) (25 April 2019)

2019.05.02

Week 13: 

Diplomacy protocol, cultural, scientific and sport diplomacy (2 May 2019)

2019.05.09

Week 14: Final term (ZH2) (9 May 2019)

2019.05.16

Week 15: Special program

 

Readings

   Kötelező irodalom/ Compulsory readings:

   Előadások anyaga, órai segédanyag és az előadó által kijelölt részek a következő angol nyelvű irodalomból (elérhető e-tananyag a tanszéki Moodle oldalon: http://moodle.szoc.bme.hu//):

    

   Gilpin, R. 2001. Global Political Economy. Understanding the International Economic Order. Princeton University Press

   Waltz, K.N.1979. Theory of International politics. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

   Mingst K.A & Snyder J.A. 2008. Essential Readings in World Politics. W.W. Norton and Co. New York, London

   Carlsnaes,W et.al.2006. Handbook of International Relations. SAGE, London.

   Lechner F.J.& Boli J. 2004.Globalization Reader. Blackwell Publishers.

    

   Ajánlott irodalom/ suggested readings:

   Lairson D.T.& Skidmore D. 1997. International Political Economy. The struggle for power and wealth. Harcourt Barce College Publishers.

   Held, D.& Mc Grew A.2007. Globalization/Anti-Globalization, Beyond the Great Divide, Polity Press, Cambridge

   Keck, M.E & Sikkink,K. 1998. Activists Beyond Borders. Cornell University Press. Ithaca

   

  Teaching method

  theory

   

   

  Requirements

   

   

  Re-sit possibilities

  Az egyetemi TVSZ szerint

   

  Consultation

  E.711 Tuesday 09:00-10:00 , Tuesday 13:00-14:00

   

  Course requirements

  A kurzus vizsgatárgy. A félév végi értékelés az elméleti és gyakorlati óra összesített teljesítménye alapján történik. Az aláírás feltétele min. 50 %-os összteljesítmény, minden részfeladatot teljesítve. Amennyiben valamelyik nincs teljesítve, a hallgató nem kap aláírást. Azok a hallgatók, akiknek az összesített érdemjegye min. közepes, megajánlott jegyet kaphatnak (vizsgakurzus).

   

  Evaluation criteria

  A kurzus vizsgatárgy. A félév végi értékelés az elméleti és gyakorlati óra összesített teljesítménye alapján történik. Az aláírás feltétele min. 50 %-os összteljesítmény, minden részfeladatot teljesítve (min. pont: 50+12/elmélet+25/gyakorlat). Amennyiben valamelyik nincs teljesítve, a hallgató nem kap aláírást. Azok a hallgatók, akiknek az összesített érdemjegye min. közepes (max.170 pont), megajánlott jegyet kaphatnak (vizsgakurzus).

  • Elmélet:
   • egyrészt a 8. (1-7. hét) és 14. héten (9-13. hét anyagából) írt két – kötelező - zárthelyi dolgozat alapján (100 pont, amiből min. 50 pontnak kell meglennie). Azok a hallgatók, akiknek egyik zárthelyi dolgozata sikertelen (50% alatt), vagy igazoltan vannak távol, pót zh-t írhatnak a pótlási időszakban.
   • Másrészt 5 „miniteszt” (a félév bármelyik 5 elméleti órájának kezdetén, kivétel ZH) alapján (20 pont), melyekből min. 3-t kell a félév során sikeresen megírni (min. 12 pont), ahhoz, hogy az elméleti rész értékelhető és teljesített legyen. A minitesztek az elméleti/gyakorlati előadások valamint aktuális nemzetközi események alapján lesznek összeállítva, nem pótolhatók.
  • Gyakorlat: A gyakorlati órán kiadott egyéni (kiselőadások/25 pont) és csoportos feladatok (15 pont), valamint otthoni feladatok (beszámolók) és aktivitás alapján (10 pont) (összesen max. 50 pont, min. 25 pont az aláíráshoz). Az egyéni és csoportos feladatok teljesítése - az előre megbeszélt időpontokban – kötelező (pótlás csak igazolt betegség és egyéb rendkívüli program esetén, külön megbeszélés alapján). Az otthoni házi feladatok az előadó által megadott időpontban leadandók, max. 1 nap késéssel (2 pontlevonással), utána nem  teljesített.
   • A kiselőadás max. 15 perces, az előadó által elkészített, informatív segédanyag használatával. Továbbá a kiselőadás kibővített, forrásjegyzékkel ellátott anyagát (max. 2 oldal teljedelemben, Word formátumban) az óra előtti nap 20.00 óráig e-mailben kell elküldeni az oktatónak. (Késés esetén: amennyiben az óra kezdetéig elküldve, -5 pontlevonás, utána teljes pontlevonás és nem teljesítettnek tekintve!)
  • A kurzus óráin (elmélet+gyakorlat együtt) min. 70%-os részvétel szükséges az aláírás megszerzéséhez. A kötelező, nappali tagozatos képzés kurzusának rendszeres látogatása alóli felmentést, egyéni tanrend szerinti teljesítést, csak az erre szóló dékáni engedély alapján lehet kérni.
  • Azok a hallgatók, akik a fenti – elméleti, gyakorlati és részvételi - követelményeknek nem tesznek eleget, a félévet nem teljesítették, aláírásra nem jogosultak.
  • Azok a hallgatók, akiknek az összesített érdemjegye min. közepes, megajánlott jegyet kaphatnak. Azok a hallgatók, akik nem kaptak megajánlott jegyet, de az aláírásuk megvan, írásbeli vizsgát tesznek a vizsgaidőszakban. A vizsgakérdések az előadások/órai segédanyag, kötelező irodalom alapján lesznek összeállítva.

  Teaching method and grading: Lectures, in class student individual and group tasks, activity

   

  Theory: mid-term and final paper, mini tests (120 scores)

  Practice: individual and group assignments (written assignments, oral presentations, group tasks and discussions), class attendance and participation (50 scores)

  As for class attendance, according to academic regulations, students must attend min. 70% of the classes. However, after having missed more than 30% of the classes, student will be given “F” (fail) grade.

   

  Evaluation

  Excellent [A]
  Very Good [B]
  Good [C]
  Satisfactory [D]
  Pass [E]
  Fail [F]

   

   

  Student work required for the completion of the course

  Sum100%

   

  Course supervisor

  név beosztás tanszék
  Orbán Annamáriaegyetemi docens BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Korábbi adatlapok