Közvetlen emberi kommunikáció

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

 

 

TANTÁRGYI ADATLAP

kommunikáció és médiatudományi alapképzés

 

I. Tantárgyleírás

 

Közvetlen emberi kommunikáció

Interpersonal Communication

 

Neptun-kód szemeszter K/V értékelés óraszám (e/gy) kredit nyelv tárgyfélév
BMEGT43A205 2018/19Kv4/05magyar1/2

 

A tantárgy oktatója

Blaskó Ágnes, egyetemi adjunktus
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
-

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend
-

A tantárgy leírása

A tárgy megismerteti a hallgatókat a közvetlen emberi kommunikáció vizsgálatához szükséges alapfogalmakkal és  gyakorlási lehetőséget is nyújt a professzionálisabb kommunikátorrá váláshoz. Az elmélettel való megismerkedést áttekintő előadások és konkrét bevett elemzési technikák áttekintése segíti; a gyakorlást pedig az órához készített feladatsor, melynek gyakorlatait részben a szemináriumokon közösen végezzük el a közösségi tudás és a csoportban tanulás lehetőségeit kihasználva.


 

 

A tantárgy témakörei

kedd
12:15-13:45
kedd
14:15-15:45
kedd
16:15-17:45
heti témakörök
2019.02.052019.02.052019.02.05

Bevezetés 

Cél: az óra strukturájának és a követelményeinek áttekintése, a közvetlen emberi kommunikáció vizsgálatának a félév során tárgyalt aspektusainak áttekintése

Előkészület az órára: bejelentkezés a moodle felületre

2019.02.122019.02.122019.02.12

A szociálpszichológiai és dramatikus szerepfogalom tradíciójának áttekintése

Cél: A szerepfogalom értelmezési lehetőségeinek feltérképezése a közvetlen emberi kommunikáció vizsgálatának szempontjából. A hallgatók az előadás és a szemináriumi önálló szövegfeldolgozás eredményeként rálást kapnak egy fogalom történetének változására.  

Előkészület az órára:

szövegolvasás: Buda Béla, Mérei Ferenc vagy az Enciclopedia of Socialpsychologi szócikkének elolvasása és értő feldolgozása

Követelmény:

Az órán készített prezentációk leadása a szeminárium végén. 

 

2019.02.192019.02.192019.02.19

A szerep fogalma a közvetlen emberi kommunikációs szituációk vizsgálatában

Cél: A szerep fogalmának újraélesztése, gyakorlati alkalmazása. A hallgatók az óra végére képesek lesznek a szereppel kapcsolatos kulcsfogalmakkal megvilágítani egy-egy közvetlen emberi kommunikációs esemény kérdéses pontjait.  

Előkészületek az órára: Feladatlap nyomtatása

Követelmény: Az órához tartozó, kitöltött feladatlapok beadása az óra végén.

Fogalmak: szerepkonfliktusok, szerepelnevezés, cimkézés, a társadalmi- társas- interperszonális és intrapszichés rétegek elkülönítés, identitás és szerep

2019.02.262019.02.262019.02.26

A kulturális identitás fogalma 1.

Cél:   A közvetlen emberi kommunikációs jelenségek társadalmi aspektusainak tisztázása

Előkészületek az órára: Stuart Hall szövegének elolvasása, feladatlap nyomtatása

Követelmény: aktív jelenlét az órán

 

2019.03.052019.03.052019.03.05

A kulturális identitás fogalma 2.

Cél:   A közvetlen emberi kommunikációs jelenségek társadalmi aspektusainak tisztázása

Előkészületek az órára: Stuart Hall szövegének elolvasása, feladatlap nyomtatása

Követelmény: aktív jelenlét az órán, a kitöltött feladatlapok leadása a szeminárium végén 

2019.03.122019.03.122019.03.12Főnökszerepmodellek
2019.03.19
oktatási szünet
2019.03.19
oktatási szünet
2019.03.19
oktatási szünet

 Egy társadalmi jelentésváltozás küszöbén: a vezetői szerep - Összefoglaló minikonferencia

Cél: A megelőző órák témáinak összefoglalása Boyetzis koncepciója az értős szervezetvezetésről. c. folyóirat vonatkozó számában szereplő cikkek feldolgozásával a koncepciót  az eddig elsajátított keretekbe illesztjük.

Előkészületek az órára: 

Páronként egy szabadon választott cikkből 5 perces kiselőadás készítése ppt kíséretével. Az előadások tartalmát, előadásmódját, vizuális megjelenítését a kurzusvezető értékeli (a végső jegy 20%-át teszi ki).

Az előadásokat előző hét péntek 12.00-ig kérem előzőleg elküldeni.

 

 

 

Érzelmek és szerepük a közvetlen emberi kommunikációban

Cél: A hallgatók felismerik az érzelmek és kommunikáció sokrétű viszonyát

Alapfogalmak: egyszerű érzelmek, összetett érzelmek, az érzelmek kiváltó okai, jelei, komponensei, az érzelmi szükségelt mint motiváció, érzés - cselekvés - cél viszonya, boldogságkutatások, az érzelmek egymásra hatása, érzelem és interpretáció viszonya, érzelem és kultúra, EQ, "rossz" érzelmek, boldogságmutatók 

2019.03.262019.03.262019.03.26

A tranzakcióanalízis személyiségmodellje

Cél: A hallgatók betekintést nyernek Eric Berne neve által fémjelzett, bevett, a szervezeti kultúrákban és terápiás helyzetben használt elemzési módszer elméletébe és gyakorlatába. Figyelem, a kurzus nem tesz TA szakemberekké, csak a későbbi elmélyedésről való döntést segíti!

Előkészület az órára:

1. Szövegolvasás: Az elkövetkező 3 héten az előadással folyamatosan haladva elolvasni az alábbi könyvet:  Ian, S., & Vann, J., 1998, A TA-MA Bevezetlés a korszerű tarnzakcióanalízisbe. Budepest: Grafit Könyvkiadó. 

2. a Feladatlap vonatkozó részét elhozni

 

2019.04.022019.04.022019.04.02

Tranzakcióanalízis 2. - Tranzakciótípusok

Cél: A hallgatók betekintést nyernek Eric Berne neve által fémjelzett, bevett, a szervezeti kultúrákban és terápiás helyzetben használt elemzési módszer elméletébe és gyakorlatába. Figyelem, a kurzus nem tesz TA szakemberekké, csak a későbbi elmélyedésről való döntést segíti!

Előkészület az órára:

1. Szövegolvasás: Az elkövetkező 2 héten az előadással folyamatosan haladva elolvasni az alábbi könyvet:  Ian, S., & Vann, J., 1998, A TA-MA Bevezetlés a korszerű tarnzakcióanalízisbe. Budepest: Grafit Könyvkiadó. 

2. a Feladatlap vonatkozó részét elhozni

 

2019.04.092019.04.092019.04.09

Tranzakcióanalízis 3. - Játszmák

Cél: A hallgatók betekintést nyernek Eric Berne neve által fémjelzett, bevett, a szervezeti kultúrákban és terápiás helyzetben használt elemzési módszer elméletébe és gyakorlatába. Figyelem, a kurzus nem tesz TA szakemberekké, csak a későbbi elmélyedésről való döntést segíti!

Előkészület az órára:

1. Szövegolvasás: Az elkövetkező 1 héten az előadással folyamatosan haladva elolvasni az alábbi könyvet:  Ian, S., & Vann, J., 1998, A TA-MA Bevezetlés a korszerű tarnzakcióanalízisbe. Budepest: Grafit Könyvkiadó. 

2. a Feladatlap vonatkozó részét elhozni

 

2019.04.162019.04.162019.04.16

Technikák a kommunikációs dinamikák feltárására

Cél: A hallgatók által közvetlenül használható technikák elsajátítása bizonyos típusú kommunikációs elakadások okainak feltárására és az elakadások továbbmozdítására (ördögi kör, önszupervízió)

 

2019.04.232019.04.232019.04.23

-

2019.04.302019.04.302019.04.30

Az erőszakmentes kommunikáció

Cél: A széles körben ismert és alkalmazott módszer alapjainak megismerése

 

2019.05.072019.05.072019.05.07

A metaforák

cél:

2019.05.142019.05.142019.05.14

Összefoglalás

 

Irodalom

   

  A tantárgy oktatásának módja

  előadás

   

   

  II. Tantárgykövetelmények

   

   

  Pótlási lehetőségek

  Az egyetemi TVSZ szerint

   

  Konzultációs lehetőségek

  E.717 csütörtök 15.30 - 16.30

   

  A kurzus teljesítésének feltételei

  1. A szemináriumi feladatlapok folyamatos kitöltése és leadása az órák után 15% 

  2. írásbeli teszt 20%

  3. Minikonferencia - előadás 15%

  4. szóbeli zh - 50 %

  Az előadásokon és a szemináriumokon való részvétel kötelező, maximum 3 hiányzás tolerálható.

  A jegyszerző alkalmakról való hiányzás pótlására a póthéten van lehetőség, az óra idejében. 

   

   

   

  Értékelési szempontok

  A jegyszerzés feltétele a 70%-os órai részvétel, valamint 6 elfogadott, időben leadott esetelemző feladatlap ill. Órai poszter, és aktív részvétel az órákon. Félév közepén és végén egy-egy zh.

   

  Értékelés

  jeles (5) Excellent [A]
  jeles (5) Very Good [B]
  jó (4) Good [C]
  közepes (3) Satisfactory [D]
  elégséges (2) Pass [E]
  elégtelen (1) Fail [F]

   

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  Tudás


  Képesség


  Attitűd


  Önállóság és felelősség


   

  A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

  összesen100%

   

  Tantárgyfelelős

  név beosztás tanszék
  Blaskó Ágnesegyetemi adjunktus BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Korábbi adatlapok

  2017/18 tavasz
  2018/19 tavasz