Nyomtatás
Regionális politika

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

 

 

TANTÁRGYI ADATLAP

0

 

I. Tantárgyleírás

 

Regionális politika

Regional policy

 

Neptun-kód szemeszter K/V értékelés óraszám (e/gy) kredit nyelv tárgyfélév
BMEGT43M300 2018/19v2/03magyar?

 

A tantárgy oktatója

Szaló Péter, tudományos munkatárs
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
-

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend
-

A tantárgy leírása

A tárgy célja a társadalmi, gazdasági és környezeti problémák területi dimenzióinak együttes átfogó értékelésére való felkészítés, a jelenségek és a törvényszerűségek szétválasztása, elméleti megalapozási kísérletek, modellek bemutatása. A területi problémák megoldásának keresése a tudatos tervezés eszközeivel. A területiség kezelésének változása kormányzati szinten és az önkormányzati rendszerben, az intézményes megoldások áttekintése. A hazai területfejlesztés és az úniós kohéziós politika kapcsolatának, eszköz- és intézményrendszerének áttekintése. A nemzeti fejlesztési tervek felépítésének megismerése, a tartósan fennmaradó elvek és rendszerek elsajátítása, a közösségi és nemzeti érdekek konfliktusának feloldási lehetőségei a gyakorlati alkalmazás során. A tárgyszerű ismeretek mellett a gyakorlati problémamegoldás megalapozása kistérségi, regionális és nemzeti szinten.

 

A tantárgy témakörei

szerda
14:15-15:45
heti témakörök
2019.02.06

A regionális politika kialakulása. A területi folyamatok.

Gyak: Csoportbeosztás, a feldolgozandó kistérség, téma és prezentációs időpont kiválasztása

2019.02.13

A regionális tervezést megalapozó fontosabb elméletek. Sikeres alkalmazás: a Szingapúr modell.

2019.02.20

A kohéziós politika, a területfejlesztés és a településrendezés fogalmi rendszere, célok és feladatok

Gyak: adatgyűjtés, feldolgozás konzultáció

2019.02.27

Az államigazgatás és az önkormányzati rendszer feladatai, a területbeosztás rendszere.

2019.03.06

Nemzeti területfejlesztési politika 1990-2006 között

2019.03.13

A területfejlesztés központi és térségi intézményei területfejlesztési feladat- és hatásköre. A települési és a megyei önkormányzatok feladatai

2019.03.20
oktatási szünet

RFT, TFT, Régiós felosztás, kedvezményezetti besorolás

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

2019.03.27

A területrendezés Magyarországon. Az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervei

2019.04.03

Tavaszi szünet

2019.04.10

Az Európai Únió kohéziós politikája, elvei, célrendszere, működése és intézményei.

2019.04.17

Kari sportnap

2019.04.24

Az I. és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv és operatív programjai. Értékelés és monitoring

Gyak: prezentáció beadás

2019.05.01
oktatási szünet

A 2014-20 közötti programozási periódus cél és eszközrendszere és beavatkozási logikája.

A partnerségi megállapodás és az operatív programok tartalma, a végrehajtó intézményrendszer.

Gyak: prezentáció értékelés

2019.05.08

A Területi Operatív Program szerkezete, tervezése és végrehajtása. A Közép- Magyarországi Régió Operatív programja sajátosságai.

Gyak: prezentáció pótlás

2019.05.15

A Lipcsei Charta a fenntartható városfejlesztésről. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezés hazai rendszere

Gyak: felkészülés a vizsgára

 

Irodalom

   

  A tantárgy oktatásának módja

  előadás

   

   

  II. Tantárgykövetelmények

   

   

  Pótlási lehetőségek

  Az egyetemi TVSZ szerint

   

  Konzultációs lehetőségek

  E.710 hétfő 14:30-16:00 (előzetes email-egyeztetés alapján)

   

  A kurzus teljesítésének feltételei

  • 5 kreditese hallgatóknak egy kistérség valamely (gazdasági, infrastrukturális, társadalmi vagy környezeti) szektora helyzetének értékelése, prezentáció készítése
  • az órákon való részvétel min. 75 %-ban
  • vizsga

   

  Értékelési szempontok

  A jegy komponensei: %
       kistérségi elemzés (5 kredit)      20 %
       jelenlét 10 %
       szóbeli vizsga (5 kredit) 70 %

   

  Értékelés

  96-100%jeles (5) Excellent [A]
  86-96%jeles (5) Very Good [B]
  76-85%jó (4) Good [C]
  61-75%közepes (3) Satisfactory [D]
  50-60%elégséges (2) Pass [E]
  0-49%elégtelen (1) Fail [F]

   

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  Tudás

  • Területfejlesztés fogalomkészletének ismerete
  • A fejlesztéspolitika és a területfejlesztés viszonyának ismerete
  • A területfejlesztés és rendezés intézményrendszerének és működésének ismerete
  • A területfejlesztési tervezés módszertanának ismerete

  Képesség

  • Képes értékelni a társadalom területi jellemzőinek változását
  • Képes a gyakorlatban, az önkormányzati és kormányzati munkában is alkalmazni az elméleti ismereteket
  • Képes együttműködni az egyes szakterületek képviselőivel, összehangolni a különféle elképzeléseket

  Attitűd

  • Önálló, érett személyiségként képessé válni az értékválasztásra
  • Önálló döntések vállalása

  Önállóság és felelősség

  • Nyitottság a területi társadalmi problémákra
  • A szolidaritás elve alapján a hátrányos helyzetű térségek felvállalása

   

  A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

  kontakt óra30%
  írásos tananyag elsajátítása20%
  felkészülés a számonkérésre30%
  elemző tanulmány megírása (írásbeli vizsga)20%
  összesen100%

   

  Tantárgyfelelős

  név beosztás tanszék
  Kocsis János Balázsegyetemi docens BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

   

  Korábbi adatlapok