Nyomtatás
Szociológia (forma- és terméktervező)

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

 

 

TANTÁRGYI ADATLAP

 

I. Tantárgyleírás

 

 

Neptun-kód szemeszter K/V értékelés óraszám (e/gy) kredit nyelv tárgyfélév
2018/19?0/0?1/2

 

A tantárgy oktatója

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
-

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend
-

A tantárgy leírása

 

A tantárgy témakörei

heti témakörök

 

Irodalom

 

A tantárgy oktatásának módja

konzultáció

 

 

II. Tantárgykövetelmények

 

 

Pótlási lehetőségek

 

Konzultációs lehetőségek

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

Értékelési szempontok

 

Értékelés

jeles (5) Excellent [A]
jeles (5) Very Good [B]
jó (4) Good [C]
közepes (3) Satisfactory [D]
elégséges (2) Pass [E]
elégtelen (1) Fail [F]

 

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

Tudás


Képesség


Attitűd


Önállóság és felelősség


 

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

összesen100%

 

Tantárgyfelelős

név beosztás tanszék
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

Korábbi adatlapok